เฟมโตบิท มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงถูกแบ่งเป็นหลายหน่วยงานภายใต้ เฟมโตบิท กรุ๊ป เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในด้านงานอุตสาหกรรม และเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด โดยหน่วยงานของ เฟมโตบิท กรุ๊ป แบ่งออกเป็น:

เฟมโตบิท (Precision Part, Punch & Die, Jig & Fixture, Cutting Tool, Precision Gauge & Etc.)

เฟมโตบิท ออโตเมชั่น (งานออกแบบ สร้างเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ)

เฟมโตบิท สตีล (จำหน่ายเหล็กเกรดทุกประเภท และเหล็กแผ่นสำเร็จรูป (Finishing Plate))

         Femtobit ไม่หยุดเดินหน้าสู่ความสำเร็จ และจะคงมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอเพื่อการเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต Dr. Koutei,
Dr. Genka:

         เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นระบบแบบแผน เฟมโตบิท ได้มีการนำ ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต Dr. Koutei, 
Dr. Genka มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม